ความทุกข์ในความมืด

>กูรักมึง  มึงรักมัน  ถ้าไม่มีมัน  มึงก็คงรักกู
By: ง๊องแง๊ง