เสียดายความรู้สึกที่มีให้
เสียดายความในใจที่ห่วงหา
เสียดายทุกๆ อย่างที่ผ่านมา
มันจบลงเพียงแค่ว่า…เธอไม่เห็นคุณค่าของความจริงใจ
By: TheeraKan Fubin