Advertising

น้อยใจจัง

ไม่ห่วงหาหรือไรคนไกลถิ่น
รักสูญสิ้นหรือไรให้หม่นหมอง
หรือเธอมีรักใหม่ไว้ครอบครอง
จึงไม่มองเหลียวกลับ.ลับตาไป

จะให้คอย.คอย.คอย.คอยนานไหม
อีกเมื่อไหร่จะหวลกลับรับขวัญให้
คน-คนนี้ยังคอยชื่นรื่นฤทัย
จำได้ไหมให้ใครคอย.น้อยใจจัง

ผู้หญิงดินๆ
By: ผู้หญิงดินๆ

ก่อนลมหายใจสุดท้าย

ป ระกวดแต่งกลอนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 หัวข้อ “ ก่อนลมหายใจสุดท้าย “
ชื่อบทกลอน ก่อนลมหายใจสุดท้าย
ชื่อผู้แต่ง Juan Chumpol
เกิดเป็นคนอย่าคิดตนประเสริฐ ถ้าเมินเฉยเตลิดศีลธรรม
จดจำนำศีลห้ากล้าฝึกล้ำ เป็นต้นค้ำชีวิตสถิตตาม
ศีลห้าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ผิดยึดตึดผิดในกาม
ห้ามดื่มของมึนเมาเฝ้าป้องปราม ห้ามพูดเท็จเด็ดความขยาดกล่าว
ร่วมตักบาตรทำบุญสุนทานด้วย ฟังเทศน์ช่วยฉลาดปราชญ์เปรื่องพราว
กรวดน้ำอุทิศจิตกุศลกราว ทำบุญคราวนี้เอื้อผู้ล่วงลับ
บวชทดแทนบุญหนุนคุณพ่อแม่ เลี้ยงจนแก่แลเฒ่าเฝ้ารอกลับ
เลี้ยงฟูมฟักภักดีต้องกำชับ มีลำดับขั้นตอนสอนดนดี
ประพฤติครบจบสิ้นกระบวนการ ดัดสันดานกระด้างอ้างข้อนี้
เป็นคนดีประเสริฐเลิศดิถี พบสุขที่นิพพานสำราญใจ
ประกวดแต่งกลอนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 หัวข้อ “ก่อนลมหายใจสุดท้าย “
ชื่อบทกลอน ก่อนลมหายใจสุดท้าย
ชื่อผู้แต่ง Juan Chumpol
………………………………………………………………………………………

By: Juan Chumpol

ก่อนลมหายใจสุดท้าย

ป ระกวดแต่งกลอนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 หัวข้อ “ ก่อนลมหายใจสุดท้าย “
ชื่อบทกลอน ก่อนลมหายใจสุดท้าย
ชื่อผู้แต่ง Juan Chumpol
เกิดเป็นคนอย่าคิดตนประเสริฐ ถ้าเมินเฉยเตลิดศีลธรรม
จดจำนำศีลห้ากล้าฝึกล้ำ เป็นต้นค้ำชีวิตสถิตตาม
ศีลห้าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ผิดยึดตึดผิดในกาม
ห้ามดื่มของมึนเมาเฝ้าป้องปราม ห้ามพูดเท็จเด็ดความขยาดกล่าว
ร่วมตักบาตรทำบุญสุนทานด้วย ฟังเทศน์ช่วยฉลาดปราชญ์เปรื่องพราว
กรวดน้ำอุทิศจิตกุศลกราว ทำบุญคราวนี้เอื้อผู้ล่วงลับ
บวชทดแทนบุญหนุนคุณพ่อแม่ เลี้ยงจนแก่แลเฒ่าเฝ้ารอกลับ
เลี้ยงฟูมฟักภักดีต้องกำชับ มีลำดับขั้นตอนสอนดนดี
ประพฤติครบจบสิ้นกระบวนการ ดัดสันดานกระด้างอ้างข้อนี้
เป็นคนดีประเสริฐเลิศดิถี พบสุขที่นิพพานสำราญใจ
ประกวดแต่งกลอนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 หัวข้อ “ก่อนลมหายใจสุดท้าย “
ชื่อบทกลอน ก่อนลมหายใจสุดท้าย
ชื่อผู้แต่ง Juan Chumpol
………………………………………………………………………………………

By: Juan Chumpol

Advertising


กลอนหน้าถัดไป
« 1 ... 4 5 6 7 8 ... 29 »